Košířská farnost
 
   

Údaje a Bohoslužby

kostel sv. Jana Nepomuckého

Na nových stránkách:
https://farnostkosire.webnode.cz/

kostel Nejsvětější Trojice

Na nových stránkách:
https://farnostkosire.webnode.cz/

kaple Nanebevzetí Panny Marie

Pondělí: 7,30

Číslo farního účtu

125708379/0800

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích

Košířský farní list

zobrazit všechny

Duchovní správa

Duchovní správce
Na nových stránkách:
https://farnostkosire.webnode.cz/

https://farnostkosire.webnode.cz/

Úřední hodiny
v kostele sv. Jana Nepomuckého:

Pátek: 15,00 - 17,00

v kostele Nejsvětější Trojice:

ne