Košířská farnost
 
   

Historie kostelů v Košířské farnosti

Zpráva o výstavbě kostela sv. Jana Nepomuckého v Košířích, kterou sepsal Josef Krušina, člen kostelního spolku, se zachovala ve farním archivu ve dvou exemplářích. Uvádíme druhý exemplář zprávy, který má místy dosti bohaté rukopisné komentáře.....

dále v celém dokumentu (pdf) nebo (doc)
Kostel Nejsvětější Trojice, kde byl původně morový hřbitov, zřízený za epidemie r. 1680. Tehdy vlašský špitál z Malé Strany k tomu účelu zakoupil dvorec ve vsi Dolní Košíře a vinici u Motolského potoka, kde byl zřízen také lazaret pro lidi postižené touto strašnou chorobou a kaple Narození Panny Marie....

dále v celém dokumentu (pdf)
V neděli 15. srpna 1999 se kaplička na Klamovce dočkala slavnostního okamžiku. Po skončené restauraci exteriéru a při značně pokročilých úpravách vnitřního zařízení mohli být farníci přítomni poutní slavnosti. Při opravách zahradní architektury Klamovky a náhrobku na Malostranském hřbitově v roce 1968 byla jaksi opomenuta. Teprve nyní bylo možno připomenout si datum nejstarších košířských poutí, jak tu bývaly slaveny od druhé poloviny 17. století až do zřízení farního kostela Nejsvětější Trojice v Košířích. Kaplička na Klamovce je totiž nejstarším košířským kostelem, byť ne farním, a zaslouží si náš zájem....

dále v celém dokumentu (pdf)