Košířská farnost
 
   

Katecheze P. Lohelia

Katecheze dětí
katecheze začne 1.10. ve čtvrtek odpoledne v 15h. Popř. dle oznámení v 16h.
Biblické katecheze
Biblické katecheze - 1. a 3. sobota v měsíci - farní sál u kostela sv. Jana Nepomuckého

Katecheze pro starší - pátky v domečku u Nejsvětější Trojice